Begeleide omgang

   24 uur per dag
7 dagen per week

Begeleide omgang


Voor begeleide omgang tussen ouder en kind, in een scheidings- of moeilijke gezinssituatie, biedt het WilmaHuis begeleide omgangen in een huiselijke omgeving waar het kind weer contact kan hebben met zijn ouder.

Een huiselijke omgeving, waar ouders en kinderen weliswaar onder begeleiding van een van onze jeugdzorgwerkers, maar zoveel mogelijk ongedwongen samen kunnen zijn. De royale woonkamers hebben een open keuken en een eigen toilet. Er is speelgoed, koffie, thee en het is mogelijk een kleine maaltijd op te warmen. Het draagt bij aan een ontspannen sfeer, waardoor de kans van slagen van de ontmoeting groter is.
De begeleide omgangen zullen altijd starten in een locatie van het WilmaHuis, maar kunnen, als de omstandigheden dat toe laten, ook in de thuissituatie plaats vinden. De jeugdhulpverleners van het WilmaHuis zullen ook in de thuissituatie de omgangen kunnen begeleiden.
De begeleide omgangen van WilmaHuis kunnen ook in de avonden en weekenden plaats vinden.
Als de begeleiding van de omgang kan worden afgebouwd maar het wissel moment van het kind nog begeleiding nodig heeft dan kan het WilmaHuis in deze hulpvraag voorzien. Het wisselmoment vindt dan plaats bij het WilmaHuis waarna de ouder die normaal gezien de omgang had het kind verder zonder begeleiding mee naar huis neemt. Het wissel moment terug naar de ouder waar het kind verblijft vindt dan na de omgang weer bij het WilmaHuis plaats.

De jeugdzorgwerkers die de omgangen begeleiden worden ondersteund door onze gedragswetenschappers.

Het WilmaHuis Omgangen is gesloten op de officiƫle feestdagen die beschreven staan in de cao-jeugdzorg.
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag
  • Nieuwjaarsdag