Gezinshuizen

   Een gewoon huis
voor een ongewone situatie

Gezinshuizen


Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind, al dan niet tijdelijk, niet bij de eigen ouder(s) kan wonen. Dan is er het gezinshuis: een gewoon huis voor een ongewone situatie. De gezinshuizen staan in een gewone straat in een gewone buurt en er is 24/7 een vaste gezinshuisouders aanwezig met eventuele ambulante ondersteuning. Kinderen en jongeren mogen er dag en nacht verblijven. De gezinshuizen bieden een stabiele plek, waar ze zich veilig voelen en alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

De gezinshuizen verschillen in grote van en samenstelling. Wat bij alle gezinshuizen zo is, ongeachte grote of leeftijden, is dat ze samen met de gezinshuisouders en eventuele biologische kinderen een groep vormen die vanuit de gezinsstructuur samen leeft, met alle bijbehorende aandacht, zorg, en afspraken. Ieder kind heeft een eigen plekje in huis. De gemeenschappelijke huiskamer is de centrale plaats, waar gegeten en gespeeld kan worden, waar ze huiswerk maken en zich kunnen ontspannen.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Een goede vrijetijdsbesteding inclusief sporten wordt gestimuleerd en vriendjes mogen komen spelen en mee-eten. In alles wordt gestreefd naar een zo ‘normaal’ mogelijk dagelijks leven voor de kinderen.

Tevens bestaat er, binnen een enkel, gezinshuis de mogelijkheid voor jongeren die aan meer zelfstandigheid toe zijn, om specifieke vaardigheden aan te leren. Gezinshuis Diamant beschikt over twee kamers met eigen keukentje en wasgelegenheid.
Jongeren leren zelfstandig te wonen en financieel op eigen benen te staan.