wilmahuis

Een kans voor ieder kind
Het WilmaHuis is een zelfstandige en professionele jeugdhulporganisatie, opgericht in 2011 door Wilma Wijers-Bruins en gevestigd in Zoetermeer. Het beschikt over warm betrokken en gestructureerde gezinshuizen waar kinderen en jongeren korter of langer kunnen wonen en met zorg en aandacht begeleid worden.

Het WilmaHuis heeft in 2016 de deuren geopend voor de dagbehandeling thuiszitters. Vijf dagen per week kunnen kinderen van de leerplichtige leeftijd hier terecht voor begeleiding en behandeling als ze voor kortere of langere tijd uitvallen in het onderwijs.
Het WilmaHuis biedt voor ouders en kinderen in een scheidings- of moeilijke gezinssituatie begeleide omgang. Dit gebeurt in royale ruimtes met open keuken, ingericht in huiselijke sfeer onder begeleiding van het WilmaHuis.

Wie zijn wij

Missie en visie

Onze missie is ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien. Wij durven net zo goed buiten als binnen de geijkte kaders te denken ...

Lees meer
Kwaliteit

Het WilmaHuis ziet kinderen als het goud van de aarde, ze verdienen de beste zorg, ze worden de pijlers waar in de toekomst onze samenleving op moet rusten ...

Lees meer
Moed maakt niet altijd veel lawaai.
Soms is moed het zachte stemmetje dat aan het eind van de dag zegt ‘morgen probeer ik het weer’


AANMELDEN

Voor professionals

KLEINSCHALLIGE PROFESSIONELE JEUGDHULPVERLENING

De doelstelling van het WilmaHuis is kinderen en jongeren een veilige plek bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. De hulpvraag van het kind staat hierbij centraal.

Lees meer

Samenwerking & partners

‘It takes a village to raise a child’
Om ons werk goed te kunnen doen, hebben wij anderen nodig. Wij zijn erg blij dat we een beroep kunnen doen op diverse organisaties, voor samenwerking en ondersteuning en voor het leveren van diensten en advies.