Klachtenregeling

Klachtenregeling


Het WilmaHuis doet haar uiterste best om optimale zorg te verlenen. Maar er kunnen zich desondanks situaties voordoen waarover u zich wilt beklagen. Bent u niet helemaal tevreden over de geleverde zorg of heeft u een klacht? Dan zijn er een aantal stappen die genomen kunnen worden door u als cliënt.

Maak het allereerst bespreekbaar. Een gesprek hierover met de betrokken jeugdzorgmedewerker van het WilmaHuis kan meestal al leiden tot een goede oplossing. Daarnaast kan de verwijzer van de jeugdhulp ook een aanspreekpunt zijn bij eventuele klachten.

Ook kunt u ervoor kiezen om een bemiddelings-/klachtgesprek aan te vragen. U kunt dan uw ontevredenheid of klacht bespreekbaar maken bij de betrokken jeugdzorgmedewerker en diens leidinggevende. Ter ondersteuning kunt u ervoor kiezen iemand mee te nemen naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek zal er samen gekeken worden naar een oplossing en gemaakte afspraken zullen vastgelegd worden, zodat er samen weer vooruit gekeken kan worden.

Mocht u het lastig vinden om uw klacht concreet te krijgen, zou u dit kunnen bespreken met een vertrouwenspersoon. Zij kunnen u helpen bij uw klacht. Het WilmaHuis beschikt niet over een eigen vertrouwenspersoon, maar maakt gebruik van de vertrouwenspersonen van Jeugdstem (het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Meer informatie is te vinden op www.jeugdstem.nl.

Mocht u geen gesprek wensen of heeft het gesprek niet tot een bevredigende oplossing geleid, dan is er de mogelijkheid schriftelijk een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie van het WilmaHuis. De klachtencommissie bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij het WilmaHuis en onafhankelijk zijn. Zij zullen een uitspraak doen over uw klacht. De klacht zal worden behandeld conform het opgestelde klachtreglement, welke middels deze link is in te zien.

Het emailadres van het secretariaat klachten WilmaHuis is klachten@wilmahuis.nl.