SPECIAAL VOOR PROFESSIONALS

KLEINSCHALLIGE
   PROFESSIONELE
JEUGDHULPVERLENING

Voor professionals


Het WilmaHuis heeft een contract met de H10 voor jeugdzorg in de regio Haaglanden en werkt nauw samen met andere organisaties. Bel of mail ons voor meer informatie via info@wilmahuis.nl of 079 360 67 24.

Het WilmaHuis biedt HKZ gekwalificeerde zorg van hoog niveau en heeft ruim veertig jaar ervaring in de begeleiding van kinderen en hun ouders. We beschikken als professioneel team over de nodige ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren met stoornissen in het autismespectrum, ADHD, ODD, hechtingsproblematiek, KOPP-kinderen en dergelijke.

De doelstelling van het WilmaHuis is kinderen en jongeren een veilige plek bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. De hulpvraag van het kind staat hierbij centraal. Indien mogelijk wordt ook het netwerk van het kind bij het traject betrokken.

In het WilmaHuis kunnen kinderen en jongeren van 0 tot maximaal 21 jaar geplaatst worden.