Missie en Visie

Missie en Visie


Het WilmaHuis is een kleinschalige, professionele jeugdhulpaanbieder. Het WilmaHuis is opgericht in 2011 als zelfstandig gezinshuis en intussen uitgegroeid tot professionele jeugdhulpaanbieder met een uitgebreid aanbod aan jeugdhulp.

Onze missie is ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien. Wij durven net zo goed buiten als binnen de geijkte kaders te denken, afhankelijk van wat de situatie vraagt waarbij het kind ons hoogste goed is. Wij zien oplossingen in plaats van problemen. Dit maakt ons net zo uniek als de kinderen die we willen helpen.

Rust, reinheid en regelmaat zijn de drie pijlers van het WilmaHuis. Ieder kind heeft deze basiselementen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Sluit hen niet op
in je verlangen
Leg hen niet vast
aan je goede bedoelingen

Ademen willen zij,
zichzelf zijn, leven

Omgeef hen met aandacht,
draag hen in liefde
Leer hun de normen,
geef hun de waarde

Laat hen vrij.