ThuisZitters

Een eerlijke kans
voor kinderen die uitvallen

ThuisZitters


Bij de dagbehandeling van de ThuisZitters krijgen kinderen die ‘thuis zitten’ een eerlijke kans. We beschikken over ruimtes die als klaslokaal ingericht zijn voor kinderen die uitvallen in het huidige onderwijssysteem. Ze kunnen hier vijf dagen in de week tijdens schooltijden van 08.45 -15.00 uur terecht. Een veilige plek waar letterlijk en figuurlijk ruimte is om weer op adem te komen, te leren, te spelen, om te ervaren dat je ertoe doet, met je mogelijkheden en onmogelijkheden.
De doelstelling voor de kinderen die geplaatst worden bij de ThuisZitters is om ze weer de vaardigheden aan te leren, zodat ze weer terug kunnen stromen in passend onderwijs of eventueel een andere passende plek. We bieden plekken aan groepen van maximaal vijftien kinderen in de leerplichtige leeftijd. In samenspraak met de 'stamschool' wordt er aan het schoolwerk gewerkt, zodat de kinderen feeling blijven houden met school en achterstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Werkwijze
Wij bieden in drie groepen (Amber, Robijn en Plusklas) van maximaal vijftien kinderen dagbehandeling in schoolse setting. Op basis van de (ontwikkelings)leeftijd van het kind, bepalen we in welke van de drie groepen het kind wordt geplaatst.
Over het algemeen is het voor de meeste kinderen nog lastig voor een langere tijd aan schoolwerk te werken. Helemaal in de beginfase merken we dat de kinderen meer behoefte hebben aan het aanleren van sociale- en schoolse vaardigheden. Hier willen we meer de tijd voor nemen. De nadruk ligt hierbij meer op het aanleren van deze vaardigheden dan het echt efficiënt maken van schoolwerk.
Voor de kinderen die deze vaardigheden wel al onder de knie hebben, biedt de ThuisZitters een ‘plusklas’ aan. In deze klas wordt er meer aandacht geboden aan het maken van schoolwerk en de zelfstandigheid van het kind.

Naast het schoolwerk is er veel ruimte voor ontspanning en beweging, binnen en buiten. Door een duidelijke dagstructuur te bieden en aan concrete doelen te werken wordt de stap terug naar passend onderwijs gemakkelijker en ontlasten we het thuisfront van het kind, zodat er weer rust komt in het gezin. Samen met ouders/opvoeders, school en alle andere betrokkenen werken we toe naar een passende vervolgplek.
Binnen het WilmaHuis vinden we het belangrijk dat er zorg op maat wordt geleverd, waarbij er echt wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Wij werken niet met één vaste methodiek, maar kunnen meerdere methodieken inzetten, afhankelijk van de behoeftes van het kind en ouders/verzorgers.

De gedragskundige van het WilmaHuis ondersteunt de jeugdzorgwerkers in de begeleiding en behandeling van de kinderen.

Aanvullende hulp
Indien gewenst kan de gedragsdeskundige ontwikkelings- en/of specialistische diagnostiek verrichten. Daarnaast biedt de ThuisZitters de volgende therapieën aan:

S.I therapie
S.I staat voor sensorische informatieverwerking en is de manier waarop ons zenuwstelsel zintuiglijke prikkels binnenkrijgt en daarop reageert. De zintuigen verwerken 24 uur per dag (dus ook als je slaapt) informatie. Via zien, horen, tast, smaak en reuk. Sommige mensen hebben problemen met het verwerken van deze prikkels. Ze trekken zich terug uit drukke omgevingen. Kunnen niet stilzitten. Ze ontwijken bepaalde materialen of zoeken deze juist op. Ze zijn moe of juist heel actief of reageren emotioneel. Het kan lastig zijn sensorische informatieverwerkingsproblematiek te herkennen. Want de symptomen verschillen per persoon. Onze zintuigen werken bij iedereen anders. De behandelaar is fysiotherapeut met een opleiding sensorische informatieverwerking. Aan de hand van een vragenlijst, (video)observatie en onderzoek naar de prikkelverwerking wordt duidelijk wat er aan de hand is. De SI-therapeut observeert uw kind op de groep.
Na het onderzoek ontvangen de begeleiders tools hoe om te gaan met de prikkelverwerking van uw kind. De therapeut leert je kind en de begeleiders om overprikkeling te herkennen. En wat hij of zij dan het beste kan doen. We betrekken daarbij ook de omgeving: de ouders/verzorgers, de leerkrachten of de begeleiders.

Tekencoaching
Tekencoaching staat voor een manier van coachen waarbij tekenen als middel gebruikt wordt om ervaringen te verwerken en nieuwe perspectieven te ontdekken. Het is geen therapie, maar gaat uit van de bestaande situatie van waaruit we kunnen ontdekken wat het kind nodig heeft, onafhankelijk van leeftijd of mate van ontwikkeling.
Tekenen biedt mogelijkheden om daar waar (nog) geen woorden voor zijn, toch een uitweg te geven aan emoties, zorgen of behoeftes en daarmee een opening te maken voor verwerking en ontwikkeling.
Te denken valt aan gevoelens rondom een (echt)scheiding, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, concentratieproblemen en met een aantal kinderen tegelijk ook aan samenwerking.
In samenwerking met begeleiders, ouders en/of leerkrachten kunnen we het kind beter leren begrijpen en daardoor ook aanbieden wat het nodig heeft.
ThuisZitters
Carry van Bruggenhove 25
2717 XT Zoetermeer
Groep Amber: 06 3837 9984
E thuiszittersamber@wilmahuis.nl
Groep Robijn: 06 3422 9287
E thuiszittersrobijn@wilmahuis.nl


Rooster klas Amber

Rooster klas Robijn

Rooster plus klas


Vakanties en feestdagen

Werkwijze